Kambobekken

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Kambobekkens nordre løp har kildeområder i Akershus. Et annet løp strekker seg ca 2 km sørover langs Osloveien. Et tredje løp drenerer et område øst for Kambo. Fra samløpet munner bekken ut i sjøen i Kambobukta.

Undersøkelser v/fiskeforvalter i Fylkesmannens miljøvernavdeling viser at Kambobekken er en viktig gytebekk for sjøørret. Det er fiskeforbud i bekken og 100-meterssone fra utløpet hele året.
Artikkelen er skrevet av: Solveig Haug Urdal (SHU)