Kanalbrua

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Klaffebroen fra 1957 er fortsatt i bruk mellom bysiden og Jeløy. Men siden 1975 har klaffene vært sveiset igjen, slik at bare mindre båter kan passere under broen. Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Ernst Rolf, 2003.
Jernbroen fra 1888 var en sveivebro med dobbelt kjørefelt og fortau. Bildet er tatt fra Jeløysiden. Fotokilde: Moss 1814 - 1914, Jens Rennord Schreiner, 1914 / fotograf WS & Co
Den eldste Kanalbroen fra 1855 var en svensk jerntrekksbro. Hver halvdel ble trukket inn for å åpne for gjennomfart i kanalen. Fotokilde: Moss 1814 - 1914, Jens Rennord Schreiner, 1914 / fotograf WS & Co

Kanalbrua i Moss er forbindelsen mellom Jeløy og bysiden. Kong Christian IV befalte i 1647 at det skulle undersøkes om det kunne graves en kanal gjennom Værlesanden. Men anlegget ble startet først i 1812, og stoppet samme år av økonomiske grunner under napoleonskrigene.

Den første Kanalbrua, en svensk jernrullebru, sto ferdig til kanalens åpning 6. november 1855. Den gikk fra Jeløygata til Værftsgata. Denne brua viste seg å være ganske upraktisk, så allerede i 1888 måtte det bygges en ny bru, litt sør for den gamle. Det var en fem meter bred sveivebro, med dobbelt kjørefelt for hester, og fortau. Brua ble åpnet med manuell kraft.

Dagens bru skulle bygges på samme sted som den forrige, som ble stengt i 1953 etter 75 år. Derfor ble det i desember 1953 laget en midlertidig trebru på nordsiden, der brua hadde vært i perioden 1855-88. Den nye klaffebrua med tilhørende brutårn ble åpnet i september 1957. Brua er 23 meter bred, og under er det en seilhøyde på 4,5 meter. Brua ble laget på Moss Mekaniske Verksted. I 1975 ble Kanalbrua åpnet for båttrafikk for aller siste gang, og klaffene ble sveiset sammen. I 2018 passerte 22 000 biler Kanalbrua i døgnet.


Kilder:

  • Statens vegvesen: Bruene ved Kanalen
  • Moss Avis

Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)