Mollatt, Erik

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Erik Mollatt sluttet som konsernsjef ved Peterson i 2002. Her fotografert ved Fossen og det gamle møllehuset i 1991. Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: ukjent

James Momme Erik Mollatt (1941- ), industrileder i Moss. Sønn av rittmester Hans Mollatt (1897-1991) og Eugenie (Nini) Peterson (1903-1996). Gift 1964 med Lise Kleven (1942-). Etter eksamen artium i Moss i 1960 utdannet han seg til siviløkonom ved The American University i Washington D.C.

Han kom til M. Peterson & Søn A/S i 1981 og ble administrerende direktør i 1983, og fra 1986 konsernsjef. Som industrileder arbeidet Mollatt langsiktig for kvalitet, yrkesopplæring og miljø og et godt forhold til de ansatte. Han var en respektert og populær bedriftsleder.

Mollatt har vært styreleder i Den Norske Emballageforening, Treforedlingens Bransjeforening, Østfoldtømmer ANS, Moss Industriforening, NHO Østfold og Rygge-Vaaler Sparebank. Han har også hatt tillitsverv i Den europeiske konføderasjon for papirindustrien og i Verdens Villmarksfond i Norge.

For Moss har han gjort en stor innsats for kulturliv og historie, bl. a. ved jubileer og arrangementer i Konventionsgården. Han var også sterkt medvirkende til at Christian Frederik fikk sin statue ved Mossefossen i 1995. Han sluttet som konsernsjef i 2002. Fransk visekonsul og æresmedlem i Moss Industriforening.


Kilde:


Artikkelen er skrevet av: Fredrik Th. Bolin og Per Edfeldt (PE)