Moss bystyre

Fra Moss byleksikon
Hopp til: navigasjon, søk

Bystyret i Moss har 39 medlemmer som velges ved kommunevalget hvert fjerde år.(2007, 2011, 2015, 2019) Dette er kommunens høyeste organ og vedtar kommuneplan, årsbudsjett og økonomiplan, og planer av overordnet viktige. Kommunestyret ansetter rådmann og fastsetter rammer for eiendomsselskapets (MKEiendom), kjøp og salg av faste eiendommer, det velger medlemmer til faste utvalg, og styrer for kommunale bedrifter. Bystyrets møter ledes av ordføreren, som siden 2011- har vært Tage Pettersen (se Pettersen, Tage fra Høyre.


Kilde:

  • Fakta om Moss 2008-2010Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)