Moss og omegn kvinneråd

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Moss og Omegn Kvinneråd - for frivillighet og inkludering ble stiftet i 1904 som en upolitisk sammenslutning av kvinneorganisasjoner i Moss og enkeltmedlemmer. Kvinnerådet ble stiftet som et ledd av Norske Kvinners Nasjonalråd, som igjen var en del av det Internasjonale Kvinnerådet. Formålet var å organisere og lede et planmessig arbeid for å styrke kvinners rettigheter og utvide kvinners kjennskap til samfunnsspørsmål Norske Kvinners Nasjonalråd ble oppløst i 1990, og da ble de fleste kvinnerådene rundt om i landet nedlagt. Men i Moss bestemte rådet seg for å fortsette fordi Kvinnerådet hadde stiftet og driver fortsatt Velferdssentralen, Frivilligsentralen, Hverdagsliv for eldre og Home-Start. Kvinnerådet har seks fast ansatte og flere hospitanter, og administrerer flere hundre frivillige. Moss kommune finansierer driften. Kvinnerådet står også for flere åpne arrangementer. Dagens formålsparagraf handler om å stimulere til økt frivillig engasjement både blant menn og kvinner, skape sosiale møteplasser, og arbeide for likestilling, likeverd og tilhørighet i fellesskapet for alle, uavhengig av kjønn, alder, etnisk og sosial bakgrunn, evner og forutsetninger.

Kilde:

  • Moss og Omegn Kvinneråd

Skrevet av Elisabeth Vogt (EV)