Overformynderiet

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Overformynderiet var kommunenes ansvar inntil 2013, da overtok fylkesmannen oppgaven.

Fylkesmannen i Østfold er nå lokal vergemålsmyndighet her i fylket. Sentral vergemålsmyndighet er Statens Sivilrettsforvaltning, som holder til i Hamar. Deres oppgave er å føre tilsyn med fylkesmennene, og å være klageorgan.

Fylkesmannen har ansvaret for å oppnevne verger eller representanter for personer som midlertidig eller varig er ute av stand til å ivareta egne interesser på ett eller flere områder. Fylkesmannen rekrutterer, veileder og fører tilsyn med vergene, og treffer enkeltavgjørelser etter vergemålslovens regler. Fylkesmannen forvalter også midler på vegne av personer under vergemål (eller mindreårige), i henhold til lovens bestemmelser om det.


Kilde:

  • Kathrine Bjørnstad hos Fylkesmannen

Skrevet av Elisabeth Vogt (EV)