Peer Gynt sykehjem

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Peer Gynt Helsehus, Peer Gynts vei 86 i Moss, (tidligere Peer Gynt sykehjem) er et lokalmedisinsk senter som resultat av Samhandlingsreformen. Senteret drives av kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler.

Helsehuset består nå av interkommunale funksjoner som Mosseregionens Legevakt, kommunale funksjoner som avdeling for rehabilitering og ergoterapi, og Peer Gynt Legekontor. Det er også en egen enhet for lindrende behandling. Fastlegene i dette legekontoret er kommunalt ansatte sykehjemsleger i to sykehjemsavdelinger, med 10 langtids- og 43 korttidsplasser. Syv senger er avsatt til pasienter under observasjon, pasienter som er for "friske" til sykehus og for syke til å behandles hjemme. koronaklinikk"

I 2020 ble det opprettet en interkommunal "koronaklikk" her med 18 plasser, for å kunne overtapasienter med koronasmitte som er utskrevet fra sykehuset.

Peer Gynt sykehjem ble tatt i bruk i januar 2008, men fikk flere funksjoner som helsehus i 2012. Året etter ble det innført øyeblikkelig hjelp til døgnopphold.

Gruppen "De frivillige" og "Peer Gynts Venner" arrangerer fester og underholdning. Se også: Mosseporten sykehjem


Kilde:

  • Moss kommuneEVArtikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)