Personalpartner

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Personalpartner ligger i Carlbergveien 5 i Rygge, med en avdeling i Torggata i Moss sentrum. Opprinnelig het firmaet Masvo, men skiftet navn til Personalpartner i 2012. Bedriften eies av kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler. De fast ansatte i Personalpartner skal legge til rette for at mennesker som er utenfor det ordinære arbeidslivet likevel kan delta aktivt. I tillegg til utredning av den enkeltes arbeidsmuligheter får deltakerne generell opplæring i personlig økonomi, nettvett, kosthold og fysisk aktivitet, driver Personalpartner også Carlbergveien Bruktmarked og bakeriet Samvirket i Moss sentrum.

Masvo ble etablert i 1990 i forbindelse med reformen for psykisk utviklingshemmede. Bedriftens virksomhet er organisert i fire hovedområder:

  1. Varig tilrettelagt arbeid for arbeidstakere som har uførepensjon. Arbeidsplassene er organisert i mindre enheter av produksjon og servicearbeid.
  2. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet tilbyr arbeidspraksis for yrkeshemmede med usikre forutsetninger for ordinært arbeid. Bedriften kartlegger og utprøver yrkeshemmedes muligheter i forhold til lønnet arbeid, skole eller andre løsninger.
  3. Arbeid med Bistand hjelper arbeidssøkere ut i arbeid gjennom å finne riktig jobb i forhold til den enkeltes forutsetninger og ressurser.
  4. Personal Bistand selger konsulenttjenester til næringslivet innenfor området forebyggende arbeid. Hensikten er å hindre utstøtning fra næringslivet.

Personalpartner samarbeider med bedrifter i Moss og omegn om arbeidsutprøving og rekruttering.


Kilde:

  • Kristian Leines
  • Personalpartners årsberetning 2018Skrevet av Elisabeth Vogt