Øreveien

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Øreveien var kommunegrense mellom Moss og Rygge fra 1938 - 2020. Den går fra rundkjøringen på Høyda nordover til Ørebukta og videre til Vålerveien. Øreveien ble anlagt i 1915 etter påtrykk fra foreldre i Ørehavna som skulle la barna gå til skolen på Høyda.

Navnet Øre kommer fra gården Øre Østre, som ligger på en høyde på østsiden av Ørejordet. Navnet kan trolig komme av Øyjarud, som skal bety lavtliggende land ved elv eller vann.

I 1360 var Øre en del av Fredsjergodset, eid av riksråd Herr Svale Ølverssøn. I 1810 var det rittmester i Søndre Smålenske kompani, Peter von Tordenskjold, som eide Østre Øre. Hovedbygningen på Øre Østre er fra første halvpart av 1800-tallet er bevart og eies av Moss kommune. Bevart er også den fine løvskogen Ørelunden, også kalt Solielunden etter familien Solie, som overtok gården i 1845.

Gårdens mest kjente eier var kaptein Fredrik Solie, som falt for Norge i kampene ved Fossum bro 13. april 1940. På husets østvegg har Moss og Omegn Tenkepark montert en informasjonsplate om ham.

På gården Øre Vestre, som ligger i Ryggeveien 46 og er nå kjent som Øre Villa Kro, er både hovedbygning og anneks bevart. Den var lensmannsgård for Rygge i perioden 1851-98, det var Ulrik Fredrik Røyem og Kristian August Olsen som var lensmenn.

Fra 1908 var eieren Lauritz Brandstrup, som også bygget nåværende hovedbygning. Fra 1938 ble gården liggende i Moss, og de tilhørende jordene på Ørejordet ble bebygget fra 1950-årene og framover.Kilde:

  • Veinavnene i Rygge (Arnulf Johannessen, 2018)Artikkelen er skrevet av: Jørgen Ludvigsen (JL)