Øvre Torv

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Øvre Torv foran Basarbygningen i 2014. Fotograf: Bjørn Wisth

Øvre torv. Bydel Sentrum, torvet ble anlagt som det lite torv for bøndene etter bybrannen i 1807. Etter bybrannen i 1881 ble den utvidet, da den daværende eieren, konsul Th. Peterson, overlot den den 1200 kvadratmeter store tomta gratis til kommunen. Tomt ble så lagt ut til et stort torv, hvor Basarbygningen ble oppført i 1883. Navnet "Øvre Torv" ble bestemt i 1907.

Øvre Torv var byens torv frem til 1931, da Nedre torv i Th. Petersons gate ble anlagt.

Betegnelsen 'Øvre torv' er brukt på ulike steder i Moss gjennom tidene. Men i nyere tid er det området foran Basarbygningen, Kongens gate 24, som kalles Øvre torv. Dermed oppsto plassen som ble Øvre torv.

Øvre torv var i tiden fra omkring år 1900 til 1930-årene et spesielt handleområde. Det var liv og røre der med bønder fra distriktet omkring byen dro hit, satte vognene på torvet, mens hestene ble satt i stallen til Lauritz Hansen i Kongens gate, eller hos Andersen & Bang i Dronningens gate.

Fontenen som nå står på torget har hatt et omflakkende liv. Den var opprinnelig 4 m høy og med elektrisk lys på toppen. Den var tegnet av arkitekt R E Jakobsen i Kristiania og utført av stenhuggeriet Johs Grønseth & Co. Den ble satt opp med stor festivitas under byens 200 års jubileum i 1920. 11 år senere tatt ned og gjemt bort på et lager.

I 1972, da Øvre Torg skulle rehabiliteres, ble den funnet fram igjen. Da manglet den nederste delen, mens resten og mosaikken rundt kom på plass på Øvre Torg. I store trekk er den slik som vi ser den på gamle bilder fra Vincents Buddes Plass. På fronten finner vi årstallene 1720 og 1920, samt datoen 10.august. Og under er det relieff som symboliserer 'skog og sagbruk'. På venstre side er det symbolisert 'sjøfart og fiske', på høyre side 'landbruket', på baksiden 'industri'. Langs bassengkanten er det innhugget geometriske figurer.


Kilder:

  • M B Landstads tekst til Moss Ættehistorielags kalenderbilde sept. 1992
  • J.H.Vogt: Fra småbylivet i Moss
  • Moss Historielags Kulturminner

EV