Alby gård

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Alby gård med den koselige haven og kafèen. (2017) Foto JK.
Alby gård på Jeløy 2006. Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Ernst Rolf
Alby gård med bysten av Biørn Bjørnstad tidligere eier. (2017) Foto JK.

Alby gård ligger på søndre Jeløy i Moss. Gården ble første gang nevnt i 1290 – da under navnet Adalby, som betyr hovedgården. Alby var hovedbruket i en eldre bosetning som ble delt en gang på 800-900-tallet, og husene lå nettopp der hvor Alby ligger nå. Kjernen i opphavsgården på Jeløy var området rundt Alby. Den eksisterte iallfall på 3-400 årstallet før vår tidsregning. Da ble det også ryddet på Nes. Dermed ble Jeløy delt i to gårdsområder, og senere i mange flere. Alby gård tilhørte i middelalderen bispestolen og etter reformasjonen Kronen. I 1723 eide gården laksefiske og saltbrenneri på Tronvik.

Hovedbygningene har brent flere ganger gjennom tidene. Nåværende hovedbygning ble bygget i 1866, etter at det gamle huset brant. Jonas Anton Hielm, som eide Alby 1824-1848 og var Jeløys første ordfører, heiste Norges første rene flagg (uten "sildesalaten") her.

Skipsreder og grosserer Albert Bjørnstad kjøpte Alby i 1901 av Peter Bang for kr. 117.500,-. Hans nevø Bjørn Bjørnstad drev gården videre til sin død i 1963.

Da Bjørn Bjørnstad døde, kjøpte Moss kommune hele eiendommen på ca 900 mål i 1963, uten å vite hva den ville bruke hovedbygningen til. Skogen og strendene, til sammen 400 mål, ble lagt ut til friområder. Etter et par år fikk Galleri F 15 disponere hovedbygningen til galleri og kafe. Hovedhuset ble utbygget i 1984. I tillegg leies flere hus på Alby ut, blant annet til glassblåseri, ponnistall og møbelsnekkervirksomhet. Vognskjulet er rehabilitert og rommer nå et kunstformidlingssenter for barn og unge, som en del av Punkt Ø / Galleri F 15. Fylkesmannen leier første etasje i Jeløy naturhus for sin permanente utstilling om Søndre Jeløy landskapsvernområde. I 2023 ble fasaden på hovedbygningen pusset opp til slik det var for hundre år siden. pUte på Neset på sørsiden av Bredebukt ligger en tysk skyttergrav fra 2. verdenskrig.

Gården har 400 mål jord hvor det dyrkes korn og grønnsaker, og 424 dekar skog. Også gårdsbruket eies av Moss kommune, men jorden forpaktes bort. I stallen er det hester som barn kan prøveri på i helgene.

Alby inngår i Søndre Jeløy landskapsvernområde.


Kilder:

  • Moss Bys Historie bind 1-3
  • Moss Avis , 25. mars 1901.
  • Landbrukssjef Egil Holmsen
  • Forvaltningsplan for Søndre Jeløy Landskapsvernområde
  • Ørnulf Ree: Varna SkipreideEV