Anjuman Flah ul Muslemin

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Anjuman Flah ul Muslemin , muslimsk trossamfunn, fikk i 2011/12 egen moské i Vogts gate 7, Rehmani Masjid. Fotograf: Bjørn Wisth,2014.

Anjuman Flah ul Muslemin, AFM, er et muslimsk trossamfunn i Vogts gate 7 i Moss. Moskéen Rehmani Masjid ble bygget i 2011-2012.

AFMs hovedformål er å gjøre sine medlemmer kjent med religionen Islam og islamsk etikk, og sørge for å ha lokaler til undervisning og bønn.

Menigheten arrangerer religiøse høytider i form av seminarer, sammenkomster og forelesninger. Den gir islamsk undervisning og utgir religiøst opplysningsmateriale, etablerer og utvikler bibliotek og sørger for å ha geistlige tjenestemenn.

AFM arbeider også for å integrere muslimer i det norske samfunnet. De informerer sine medlemmer om norsk kultur og norske lover. På denne måten vil de skape gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer med hensyn til religion, kultur og moralske verdier. Menigheten ønsker å etablere gode forhold til øvrige sivile og offentlige institusjoner og organisasjoner.


Kilde:

  • Jahanzeb Siddique, sekretær AFMArtikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)