Arbeidstilsynet

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Arbeidstilsynet Østfold og Akershus, Dronningens gate 1 i Moss. Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeidsdepartementet. Etaten skal passe på at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Alle arbeidstakere i Norge skal ha en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, trygt mot fysiske og psykiske skader. Arbeidstakernes vern er nedfelt i Arbeidsmiljøloven. Den skal bidra til et inkluderende arbeidsliv og gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakere selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø.

Arbeidstilsynets viktigste oppgave er å føre tilsyn med at arbeidsmiljøet i norske virksomheter følger arbeidsmiljølovens krav. Arbeidstilsynet har også oppgaver i forhold til andre lover, bl.a. ferieloven og deler av tobakkskadeloven.

Arbeidstilsynet fører også tilsyn med elevers og studenters læringsmiljø ved fagskoler, universitet og høgskoler. Utlendingsloven og allmenngjøringsloven gir Arbeidstilsynet ansvar og myndighet i forhold til tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere.


Kilde:

  • Arbeidstilssynets hjemmeside.Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)