Balke gård

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Balke gård Rygge er en åpen gård med lang historie. Foto: Jan Kronberg (2020)


Balke gård ligger ved Balkeveien i Rygge. Den er sannsynligvis en av de opprinnelige landnåmsgårdene, altså fra den tid da jorda var eiendomsløs og man fritt kunne slå seg ned hvor man ville. Det har vært drevet jordbruk på Balke i hvert fall fra tiden rundt Kristi fødsel, kanskje tidligere. På gården er det et gravfelt fra bronsealder og jernalder. Her er det registrert 70 graver.

Navnet Balke kommer sannsynligvis fra ordet balkr, skillevegg, f. eks. mellom båser, ifølge Oluf Rygh. Det kan ha sammenheng med at gården ligger på et skogkledd høydedrag.

Balke er på 1072 dekar. Av dette er 440 dekar innmark, og 632 dekar er produktiv skog av høy bonitet (produksjonsevne). På innmarka dyrkes det 330 dekar korn (2-radsbygg til såkorn), og 110 dekar brukes til eng og beite.

Innmarka vannes med vann fra Vansjø, vannet pumpes opp i Kureåa som bukter seg gjennom Rygge og bringer vann til vanning på mange av gårdene i bygda.

Balke er den gården i Rygge som har størst skogareal.

I tillegg til jordbruket og skogbruket er det også andre virksomheter på Balke.

Gården har et aktivt stallmiljø med ridehall og utendørs ridebane. I stallen er det rundt 35 hester. Alle er hobby-hester, ikke konkurransehester. To av disse tilhører gården, resten har andre eiere. Eierne steller hesten sin selv og forer med høy som er produsert på gården.

Balke har selskapslokaler med plass til 60 personer som leies ut til barnedåp, konfirmasjon, bryllup, begravelser og andre arrangementer. Om nødvendig kan man lirke inn 113 personer!

Det er også 4 boliger til utleie som tilhører gården.

For å drive alt dette kreves det mye varme. Derfor har gården eget flisfyringsanlegg som sparer veldig mye strøm.

Gården eies og drives av Tormod Kase. Skogen drives av hans far Steinar Kase.

Det har gjennom tidene vært mange eiere av Balke, men få som har bodd på og drevet gården. Kjøp og salg av gårdsbruk var den tids form for aksjespekulasjon.

Mot slutten av 1600 tallet eide borgermesteren i Kristiania Balke. En lesemester med navnet Ambrosius har også vært eier. På slutten av 1800- tallet eide statsminister Othar Kierulf gården. Statsråd Johan Henrik Paasche Thorne eide Evje herregård samt flere mindre gårdsbruk og Balke fra 1890.

Da datteren Freddy giftet seg med høyesterettsadvokat Ihlen i 1919 fikk hun Balke i bryllupspresang, samt 400.000 kroner. Hovedhuset ble pusset opp herskapelig. Det var WC og bad og et ringesystem som gjorde det mulig for stuepikene å komme til rett stue mår man trykket på knappen i det ene eller det andre rommet.

Mye festligheter og nedgangstider gjorde at Balke ble lagt ut på tvangssalg i 1925, og Hilmar Kase, nåværende eiers oldefar, kjøpte Balke.


Trenger foto av gården og av hester!


Se også: Hestehavna på Balke


Kilder:

  • Tormod Kase
  • Balke gårds hjemmeside
  • Riksantikvarens arkiv, utdrag fra Askeladden, id nr 243944
  • Riksantikvarens arkiv, Kulturminnesøk, id nr 243944


---

IT, IE, AS, JK