Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, (BUPP), Peer Gynts vei 70 - 82 i Moss (Moss sykehus). BUPP tar imot barn og unge under 17 år som er henvist for behandling av psykisk lidelse og/eller problemer. Fastlegen og PPT gjør grunnutredninger før eventuell henvisning til BUPP. Poliklinikken undersøker barna og gir eventuell behandling til pasienten og dennes familie, og gir veiledning og samarbeider med førstelinjetjenesten. Klinikken kan være med i egnede samarbeidsfora når det kreves tiltak fra flere nivåer og fagområder.

Kilde:

  • Moss kommune,

Artikkelen er skrevet av Elisabeth Vogt (EV)