Barnehuset

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Statens Barnehus, Welhavens gate 2 i Moss ble åpnet høsten 2016. Det er nr. 11 i rekken av barnehus i Norge. Det er en egen seksjon i Øst politidistrikt. Barnehuset er et tverretatlig tilbud til barn og pårørende som møter rettsvesenet når det er mistanke om at barna er blitt utsatt for - eller vært vitne til - vold eller seksuelle overgrep. Tilbudet gjelder også voksne med nedsatt psykisk utvikling eller som er særlig sårbare. Her kan de få medisinsk undersøkelse, dommeravhør, vitneavhør, og korttidsterapi. Sykehuset stiller med spesialiserte barnelege og sykepleier. Pårørende og fagfolk skal få råd og kompetanseheving. Barnehuset betjener alle de 38 kommunene i Øst politidistrikt, som består av Østfold, Follo og Romerike. Det er det nest mest brukte barnehuset i Norge.

De fire avhørsrommene og oppholdsrommene er innredet slik at barna skal føle seg trygge og ikke bli distrahert. I de aller fleste tilfellene blir barna avhørt i forbindelse med mistanke om seksuelle overgrep eller vold.

Barnehuset er dimensjonert for 750 avhør i året, men behovet viser seg å være nesten dobbelt så stort. Det er behov for både større lokaler og flere avhørere.

Kilde:

  • Moss Avis

EV