Befolkningsframskrivning

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Nasjonale tall viser fremtidige folketall og sammensetningen etter alder og kjønn på landsbasis. Etterspørselen etter slike data er også stor i de enkelte kommuner. Planlegging og forvaltning har behov for demografisk informasjon. For å lage anslag for fremtidige folketall i kommunen må det gjøres anslag for demografiske komponenter som fruktbarhet (antall barn per kvinne), dødelighet (levealder) og flytting (inn og ut). Statistisk sentralbyrå opererer med en rekke sett av alternative forutsetninger. Jo lenger fram i tid, desto større blir usikkerheten. Legger vi mellomnivået (de mest sannsynlige tallene) til grunn, vil folketallet i Moss for noen kommende år være slik:


År 2012 2020 2030 2040
Folketall 30 700 34 500 38 400 41 200

(Tallene er avrundet til nærmeste hundre.)


Usikkerheten i fremskrivningene av befolkningstall kan illustreres slik: Legges aller høyeste og laveste anslag (lite sannsynlige forutsetninger) for folketallet i 2040 til grunn, vil tallet (jf. SSB) være henholdsvis 47 600 og 36 800.


Kilder:
Artikkelen er skrevet av: Hans Solerød (HS)


befolkning, folketall, folketelling, innbyggere, innbyggertall