Bellevue / Krosser gård

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Bellevue / Krosser gård på Jeløy med sitt vakre hageanlegg fotografert cirka 1905. Fotograf: ukjent
Bellevue / Krosser gård midt på bildet fra 1937, da Bellevuejordet ennå ikke var bygd ut. Bildekilde: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum / Værvensgruppa. Flyfoto: trolig Widerøe / utsnitt Moss Værft & Dokk-foto, 1937.
Gropa i fylkesmannshagen er det eneste som er uforandret etter boligbyggingen som startet i 1981. Fotograf: Bjørn Wisth, 2014.
Hus i Fylkesmannshagen. (2013) Foto JK.


Bellevue på Jeløy i Moss het før 1837 Krosser gård, den er nevnt allerede på 1300-tallet, da den var en meget rik gård. Navnet som betyr kors, har også gitt navn til bydelen Krossern. Gården har hatt mange kjente eiere, bl.a. stattholder Hannibal Sehested fra 1649, kjøpmannen Gabriel Marselis fra 1658, før Moss Jernverk overtok gården på begynnelsen av 1700-tallet. Senere eiere har vært sorenskriver Sommerfeldt og senere sorenskriver Barth, som i 1837 ga den navnet Bellevue (vakker utsikt), og konsul Anthon B. Nilsen (forfatternavn Elias Kræmmer).

I 1912 ble byens sorenskriverkontor flyttet fra Grimsrød gård til Bellevue.

I 1916 kjøpte Moss herred (Jeløy kommune) gården med 300 mål grunn for å bruke den til boligtomter. Men området ble først bygget ut i slutten av 1940-årene. I 1918 kjøpte Staten hovedbygningen og brukte den til fylkesadministrasjon og fylkesmannsbolig frem til 1956. I 1952 ble jordene utparsellert til enda flere boligtomter.

Gårdens hovedbygning brant ned 5. oktober 1974. Hagen ble bygget ut med 42 boliger fra 1981 i den såkalte Fylkesmannshagen, med adresse Anna Hagmans gate 3-7.

Moss Herred (Jeløy kommune) kjøpte gården i 1916. Den er da på 250 mål innmark og 30 mål utmark. Jordene ble utparsellert til boligtomter, og i 1918 ble huset og haven kjøpt av staten til fylkeskontor og fylkesmannsbolig. Frem til 1956 var så Bellevue benyttet til fylkets administrasjon. Bellevues park strakte seg fra hovedbygningen og ned til Nesveien.:

Kilder:

  • Ragnar Hagen
  • Kirsten Wiik i Strandsitteren (Moss Historielags medlemsblad) nr. 2 2006
  • Kulturminnegruppa i Moss HistorielagEV) og JL