Bern, Erik

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Bernstøtten i Mossemarka. (2019) Foto JK.

Bern, Erik (1920-1944) Radiotelegrafist fra Hamar som arbeidet for SIS under 2. verdenskrig. (Secret Intelligence Service) Oppgaven var å melde fra om all tysk skipstrafikk i mosseområdet. Senderen hadde dekknavnet "Uranus". Erik Bern kom til Moss like før jul i 1943 og opprettet sendestasjonen hos Hjørdis Edvardsen på Kippenes på Jeløy. Tyskerne peilet inn senderen etter hvert, så i juli 1944 flyttet de senderen til Gravskogen i Våler. Der ble de angrepet av tyske soldater, og Erik Bern ble drept, mens Hjørdis Edvardsen ble sterkt skadet, men overlevde. Erik Bern falt 22. juli. Etter krigen ble Bernstøtta satt opp som et minne om Erik Bern og hendelsene i skogen.

PE

Kilder: Moss Bys Historie bd.3 av Nils Johan Ringdal, Moss 1994, og Motstandskamp og dagligliv i mossedistriktet 1940-1945 av Knut Lindman og Erling Ree-Pedersen, Moss 1999.