Birch-Reichenwald, Christian

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Christian Birch-Reichenwald (1814-1891) Embedsmann og politiker.

Christian Birch-Reichenwald ble født på Blaker skanse i 1814. Ble student fra Trondhjems katedralskole i 1830 og studerte i Uppsala og Christiania. Ble cand.jur i 1834. Etter en karriere i justis- og kirkedepartementene ble han amtmann i Smaalenene med bopel i Moss fra 1847. Fra 1855 var han amtmann i Akershus. Endte som sorenskriver i Asker. I Christiania var han både ordfører og viseordfører. Under tiden i Moss ble han valgt til stortingsrepresentant for Moss og Drøbak i 1848 og gjenvalgt i 1854. Seinere var han stortingsmann for Christiania, Hønefoss og Kongsvinger. I årene 1858-1861 hadde han sitt viktigste politiske verv som justisminister.Kilder:

  • Tallak Lindstøl: Stortinget og Statsraadet 1814-1914
  • Norsk biografisk leksikonArtikkelen er skrevet av: Per Edfeldt (PE)