Bogslunden

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Bogslunden / Baugslunden i Rygge er fredet som naturreservat for sin sjeldne edelløvskog. Dette er Norges første fredede edelløvskogreservat. Det 0,06 km² store området gjelder gnr./bnr. 90/29 og 92/6.

Formålet er å bevare området som har en truet, sjelden og sårbar natur med en spesiell naturtype, som edelløvskogen her er med tilhørende naturlig plante- og dyreliv.

I naturreservatet må ingen foreta noe som ødelegger verneverdiene. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp, og heller ikke plante nye arter eller legge fra seg noen form for avfall. Bålbrenning er forbudt. Det samme er å bruke av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.

Kilde:

  • Forskrift om verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold – Bogslunden naturreservat, Rygge kommune, Østfold

---

EV .