Botner gård

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Botner gård, (gårdsnr. 135) har adresse Larkollveien 560 i Rygge. Botner var opprinnelig to selvstendige gårder, Botner Nordre og Botner Søndre. De ble slått sammen i 1853. Navnet tilsier at bunnen av bukten i sin tid lå her.

På 1300-tallet tilhørte Botner Fresjer-godset. Senere ble Botner en del av Evje i en lang periode. Den spesielle hovedbygningen, som tidligere også hadde et tårn, ble oppført av eieren Christian Anton Apenes etter at han kjøpte Botner i 1883. Apenes sørget også for å demme opp Botnertjernet for å produsere is.

Tårnet ble revet i 1925 av den da nye eieren, Herman Heiberg. Men siden 1929 har gården vært i familien Bjerregaards eie, nå ved Peder Bjerregaard. Hans bestemor, Elsa f. Kure, fikk Botner som bryllupsgave av sin far, da hun giftet seg med Holger Bjerregaard.

Botner hadde en rekke husmannsplasser, som Klommetangen, Øra, Botnermyr østre og vestre, og Stangerholmen.

Det har vært mange driftige eiere på Botner. Arthur Krohn sørget for å få elektrisitet til Rygge i 1912, og han etablerte et vanningsanlegg på Botner allerede i 1916. Han tok også initiativ til en torvstrøfabrikk på Dillingøya. Botner var en av de første gårdene i landet som hadde traktor, i 1930, det sørget Holger Bjerregaard for. Hans sønn Per solgte Botnerbaugen til Rygge kommune, så det kunne bli en kommunal fellesstrand. Dagens eier har sørget for et større vedlikehold av både hovedhus og de andre husene på gården.


Kilder:

  • Knut Funderud i Ryggiof X
  • Ingeborg Flood: Gårder og slekter i Rygge
  • Østfolds historie IIEV