Botnertjernet

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Botnertjernet, Larkollveien i Rygge.

Botnertjernet som ligger ved Botner gård og Larkollveien er et kunstig tjern. Her var det opprinnelig bare en mindre myrputt som ble demmet opp etter en avtale mellom Botner gård og Evje gård. Tjernet ble utvidet i 1884 for å produsere is om vinteren. Isen ble skåret og fraktet langs «isveien» ned gjennom skogen, over jordene til Botner, Botnermyr til det store ishuset på Klommetangen. Der ble isen liggende til den kunne fraktes til kundene med båt. Det aller meste av isen ble brukt lokalt. Kjøpmann Haagensen i Larkollen leverte i flere år etter krigen isblokker til kundenes isskap – i en tid da elektriske kjøleskap ikke var hvermanns eie.

Botnertjernet er en del av Vardeåsen naturreservat og ble fredet i 1993. Her hekker bl.a. knoppsvaner, stokkender, sivhøne og gulsanger. Moss kommune ble politianmeldt etter at skogen mellom Botnertjernet og Larkollveien ble hugget for å bedre trafikksikkerheten. Men det medførte også en vesentlig endring i biotopene. Etter to rettsinstanser ble kommunen dømt til å betale en bot på 450.000 kroner. Som en følge av saken har Moss kommune sagt fra sesg forvaltningsansvaret for 27 verneområder i kommunen.


Kilder:

  • Moss Avis
  • Knut Funderud i Ryggiof X
  • Else Mehren Olsen i Ryggiof VIII
  • Statsforvalteren i Viken
EV og KAN