Carl Johan

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Carl Johan Norsk-svensk konge. (Jean Baptiste Jules Barnadotte 1763-1844)


Som svensk kronprins og reell makthaver i Sverige i 1814 ledet han krigen mot Norge i juli-august samme år fram til undertegnelsen av Konventionen i Moss 14. august. Carl Johan deltok ikke selv direkte i forhandlingene i Moss 10.-14. august, men styrte prosessen fra svensk side fra sine hovedkvarter lenger syd i Østfold. 15. august ratifiserte han, med sin underskrift, Mossekonvensjonen i sitt hovedkvarter i Fredrikstad, som på et tidlig tidspunkt hadde falt i svenskenes hender.


Carl Johan Bernadotte, født i Pau i Syd-Frankrike, var soldat og offiser i Napoleons hær og avanserte der til marskalk før den svenske riksdagen i 1810 valgte han til tronfølger i Sverige. Han førte så den svenske hæren inn på de alliertes side i deres seierrike kamp mot keiser Napoleon. Gjennom Kiel-traktaten ble den danske kongen tvunget til å avstå Norge til Sverige.

Som konge besøkte Carl Johan Moss flere ganger. Han var gift med Desire Clary, datter av en silkehandler i Marseille. Hun hadde tidligere vært forlovet med Napoleon. Som enkedronning besøkte hun Moss i 1849 og bodde hos byfogd David Vogt. Et minne om kong Carl Johan har vi fortsatt i Moss, nemlig Kong Carl Johans Hospital , det gule huset ved rundkjøringen i Kransen , der det tidligere var turistkontor.


Kilde:

  • Norsk Biografisk Leksikon. Bind 7, Oslo 1936

Artikkelen er skrevet av: Per Edfeldt og Fredrik Th. Bolin (PE)