Carlbergveien

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Carlbergveien starter ved rundkjøringen i Varnaveien ved nr. 41, den krysser Ekholtveien og går deretter som blindvei sørover til Carlberg gård. Den er en del av den eldgamle hovedveien til Værne Kloster og Varna.

Carlbergveien var tidligere en ren gårdsvei til Carlberg, etter at gården ble utskilt fra Værne kloster i 1840. Alleen i søndre del er plantet med Årnesbjerker. Veiens nordre del er asfaltert, men på sørsiden av Ekholtveien, fra Ekholt skole sørover til gården, er den en gruset gårdsvei.

Veien gikk i 1879 videre gjennom tunet over nåværende jernbanespor parallelt med dagens Klosterveien. I dag gjør gårdsveien en 90 graders sving mot vest, fram til Carlberg-undergangen.

Eiere av Carlberg gård fra 1840- 2013 var familien Sibbern, fra 2013 er eierne Marit og Carl Gauterud.


Kilder:

  • Magne Berggren
  • Veinavnene i Rygge. (Arnulf Johannessen, Moss og Omegn Tenkepark 2018)
Artikkelen er skrevet av: Jørgen Ludvigsen (JL)