Charlottenborg teglverk

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Charlottenborg teglverk lå ved Gullholmsundet. (2018) Foto JK

Charlottenborg teglverk lå ved Gullholmensundet på Jeløy i Moss. Teglverket ble opprettet rundt århundreskiftet og ble nedlagt 1907. Det er fortsatt tydelige rester fra virksomheten i strandkanten. Når man går fra gården og ned mot stranden, er det på jordet som ligger til venstre en forsenkning. Her vokser det i dag store siv. På begynnelsen av 1900-tallet var det her et leirtak hvor man tok ut leire til teglstein. Fra dette stedet gikk det en skinnegang ned til ovnen. Denne ovnen er det rester av ved siden av en stor vanningsdam. Ute i sjøen står det stolper, rester etter den bryggen som engang sto der, hvor båter la til for å laste inn teglstein. Teglverket hadde flere svenske arbeidere. De bodde i arbeiderboliger som var bygd på et jorde, hvor det var en praktfull utsikt mot Gullholmen og utover fjorden.

I Moss Tilskuer den 6. desember 1898 ble det rapportert om planene for et nytt teglverk som skulle etableres på Jeløy. Gården Charlottenborg, plassert mellom Kase (Augustenborg) og Tronvik, var valgt som stedet for dette nye prosjektet. Generalforsamlingen for det kommende teglverket ble avholdt denne dagen.

I Moss Avis står det uka etter følgende: «Paa Foranledning af Hr. Grosserer Otto Svae har jeg undersøgt Forholdene ved Charlottenburg (1) og finder Eiendommen særdeles tjenlig til Teglverksanlæg. Leren er af meget god Beskaffenhed og udmerket skikket til Fabrikation af de almindelige Sorter Teglvarer. Den forefindes desuden i saa rigelig Mængde, at det maa synes ganske besynderligt, at man har funnet saa en modsat Opfatning. Efter min Beregning vil der være Lere nok for det her projecterede Teglværk i over 100 Aar.” 1) Charlottenborg

p.t. Moss den 13de Decbr. 1898 Carl O. Nilsen

Charlottenborg Teglverk gikk konkurs høsten 1902. Det ble forsøkt solgt i 1903, og det samme skjedde igjen i 1906. Teglverket ble til slutt nedlagt 1907.


Kilde:

  • Lise Næsje
  • Karin Behn Skjævestad
  • Jon GundersenEV