Dillingøya

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Dillingøy broen over til øya. (2018) Foto JK.

Dillingøya, den største øya (5 kvadratkilometer) i Vansjø, ligger i Moss kommune, men med akomst fra Våler kommune. Da Moss og Jeløy kommuner ble slått sammen i 1946, var det snakk om at Dillingøya skulle overføres til Rygge kommune. Men staten bestemte i 1963 at Dillingøya fortsatt skulle høre til Moss.

Dillingøya har vært bosatt siden eldre jernalder. Det er funnet flere gravrøyser fra bronsealderen her. Øya er forbundet med fastlandet og Våler kommune med bro. Fra 1957 til 1974 var det bare fergeforbindelse.

Noen gårdeiere i Moss og Rygge hadde andeler i Nesengen Andelslag på Dillingøy som ble utviklet av Rygge Torvstrøinteressentselskap i 1900. Dillingøya Torvstrøfabrikk bee avviklet i 1947.

Dillingøy gård ble overtatt av staten i 1946 og ble like etter krigen brukt som fangeleir for landssvikere. Denne leiren ble nedlagt i 1949. Fra 1966 og frem til 2012 benyttet staten stedet til administrasjonen for sivile tjenestepliktige. Ca 75.000 militærnektere fra Øst- og Sørlandet har vært innom sivilarbeidsleiren før de reiste videre til oppdragsstedene og begynte å jobbe. Justisdepartementet eide leiren og gården som er tilknyttet den. Øya fikk bru son lettest adkomsten i 1973.

I 2012 ble leirområdet og Dillingøy gård solgt til private, som ville bruke stedet til kursvirksomhet og andre større arrangementer. Men driften varte bare i tre år. Nå er det åpnet plass for bobiler, med tilgang til strøm, vann, strandtoaletter og septiktømming.

I sørenden av øya er det et fuglereservat.

Kilder:

  • J.H. Vogt: Moss Avis gjennom 100 år
  • Moss Magaisnet 2022
* Wikipedia
  • Moss Avis
  • Magne Berggren: Rygge III

EV