E 6 gjennom Moss

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Europavei 6 (E6) er en europavei som går mellom Kirkenes i Norge og Trelleborg i Sverige. I 2003 var E 6 klar fra fylkesgrensen Akershus til Patterød. Patterød – Halmstad i Rygge 2004, og Halmstad – Åsgård i Råde var ferdig i 2005. Veien ble bygget ut i flere etapper i perioden 2001–2008 og er en av landets viktigste vegforbindelser til og fra utlandet. Prosjektet ble finansiert av bompenger (75 %) og statlige midler (25 %). Bompengeinnkrevingen var slutt våren 2021.

Utbyggingen av E6 gjennom Østfold besto av å utvide veien til 4-felts motorvei med midtdeler. Veien var tidligere veldig ulykkesbelastet, den be tidligee kalt "dødsveien". Dessuten var kapasiteten for lav til å klare trafikkmengden. Derfor var strekningen tidvis preget av store kødannelser og forsinkelser.

Selv om trafikkmengden er økt voldsomt, er det blitt færre ulykker. Spart tid i skiltet hastighet er 25 prosent. I tillegg er det betydelig mindre kø og mer forutsigbar reisetid. Antall ulykker er redusert med 40 prosent, og ulykker med dødsfall og stort skadeomfang forekommer sjelden. De negative sidene er knyttet til inngrep i dyrket mark, barrierer for viltet og økt forurensing fra biler.

Kilder:

  • Statens Vegvesen
  • Moss Avis

...

EV