Ekholt kirke

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Ekholt kirke ligger i Skogveien ved Hadeland. Foto: Jan Kronberg

Ekholt kirke, Skogveien 24 i Rygge ble innviet og tatt i bruk 4. desember 1980. Det var 20 år etter at planleggingen begynte. Det var stor enighet om at Ekholt skulle ha en arbeidskirke. I første rekke skulle kirken dekke behovet for ca 6000 beboerne på Ekholt og Øreåsen, men også gi mulighet for mange aktiviteter for hele Rygge menighet.

Grunnsteinen med et kobberskrin ble murt inn i gulvet. Skrinet inneholder en historikk over kirkesaken fram til 13.4.1980, Bibel, Landstads reviderte salmebok, Salmer 1973, dagens mynter, de to siste nummer av Varna og ett sett byggetegninger. Arkitekt var Harald Hille. Kirken er bygget av rød teglsten. Ekholt kirke har totalt 300 sitteplasser. I tillegg er det en stor og en liten menighetssal, to peisestuer, to kjøkken og kontorer, og det er heis.

Klokketårnet ble satt opp samtidig med kirken. De to klokkene er levert av O. Olsen & Søn.s klokkestøperi, Nauen ved Tønsberg. Den minste klokken er 145 kg. og har en diameter på 630 mm. Tonen er "e". Den bærer Kristus-monogrammet med de greske bokstavene X=chi og P=ro, alfa og omega. På den andre siden står "Kristus er Herre". Den største klokken er på 240 kg" har diameter 750 mm, tone "cis", og har symbolene for tro, håp og kjærlighet. På den andre siden står "Gud er kjærlighet".


Kilde:

  • Den Norske Kirke
Skrevet av Elisabeth Vogt (EV)