Ekholt sykehjem

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Ekholt sykehjem, Tverrveien 8 i Rygge. Tidligere het det Ekholt Helse- og omsorgssenter, og før det igjen Ryggeheimen. Ryggeheimen og Eldresenteret skiftet navn samtidig med at eldresenteret ble innlemmet organisatorisk i én enhet for aldring og demens. Det skjedde 1. september 2017. Det nye navnet gjenspeiler at senteret nå er noe mer enn et tradisjonelt alders- og sykehjem. Senteret inneholder både langtids sykehjemsplasser, avlastningsplasser, rehabilitering og korttidsplasser. Et nytt tilbud, "Velkommen til bords" ble etablert i 2019. Det er et møtested for eldre som bor hjemme: Her kan de spise middag hver torsdag og treffe flere mennesker. Men det er avhengig at nok frivillige som hjelper til for å holde tilbudet i gang.

Da Ryggeheimen skiftet navn, ble hjemmet endret seg fra å være et tradisjonelt alders- og sykehjem til å bli et heldøgns omsorgs- og behandlingssenter. Sykehjemsavdelingene Solsiden 1, Utsikten 1, Utsikten 2 og Utsikten 3, har til sammen 68 plasser. I tillegg har korttidsavdelingen Solsiden 2, 20 plasser. Skogsiden omsorgsbolig har 22 omsorgsboliger med felles, kjøkken, vaskeri, frisør og lokal senter for frivillighet.

Kommunens tildelingskontor og administrasjonen for hjemmebaserte tjenester holder til på sykehjemmet.

Opprinnelig var kommunens tilbud til eldre som ikke kunne bo hjemme et gamlehjem på Kure, da den gamle fattiggården ble nedlagt. I 1960 var den nye Ryggeheimen syke-og aldershjem ferdig. Og 30 år senere ble hjemmet utvidet og modernisert.

Kilder:

  • Moss kommune
  • Moss Avis

.....

EV