Europaveg 6

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

E 6 i Moss og Rygge Europaveg 6 ble bygget ut i Østfold i flere etapper i perioden 2001–2008 og er en av landets viktigste vegforbindelser til og fra utlandet. Prosjektet ble finansiert av bompenger (75 prosent) og statlige midler (25 prosent). Veien følger omtrentlig den samme traseen som i 1650, på toppen av Raet fra Moss, gjennom Rygge og Råde til Isebro. Antagelig er denne trassen mange hundre år eldre.

E6 fra fylkesgrensen mot Akershus til Patterød var ferdig i 2003, Patterød – Halmstad i Rygge 2004, og Halmstad – Åsgård i Råde var ferdig i 2005. Utbyggingen av E6 i Østfold besto av en utvidelse av vegen til 4-felts motorveg med midtdeler. Vegen var tidligere svært ulykkesbelastet, og kapasiteten var for lav til å håndtere trafikkmengden. Strekningen var tidvis preget av store kødannelser og forsinkelser.

Selv om trafikkmengden er økt voldsomt, er det blitt færre ulykker. Spart tid i skiltet hastighet er 25 prosent. I tillegg er det betydelig mindre kø og mer forutsigbar reisetid. Antall ulykker er redusert med 40 prosent, og ulykker med dødsfall og stort skadeomfang forekommer sjelden. De negative sidene er knyttet til inngrep i dyrket mark, barrierer for viltet og økt forurensing fra biler.

Kilder:

  • Østfolds Historie I
  • Statens Vegvesen

---

Tekst av Elisabeth Vogt (EV)