Evjeåa

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Evjeåa i Rygge har sitt nedbørfelt fra jernbanelinja sør for Dilling.

Bekken renner sørøstover via Hasle og ned til utløpet i Evjesund. Den øvre halvdelen går også under to andre navn: Vangsbekken nederst og Løkenbekken helt øverst. Evjeåa er en viktig gytebekk for sjøørret, som går over 3 km opp til kulverten under Larkollveien/fylkesvei 119. Evjeåa ble i 2021-22 oppgradert i samarbeid mellom Evje gård, Moss Jeger og Fiskeforening og statsforvalteren for å bedre forholdene for gytende sjøørret.


Kilde:

  • Norges Jeger og Fiskerforbund
  • Kristin Andresen, Evje gård

EV