Fagforeninger i Moss

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Disse fagforeningene finnes representert i Moss :


YS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, er en partipolitisk nøytral hovedorganisasjon for arbeidstakere, etablert 1977. Består av 21 forskjellige forbund. Ys dekker med sine medlemsforbund alle sektorer i arbeidslivet. Se nedenfor.


ARBEIDS- OG VELFERDSTILSATTES YRKESORGANISASJON AVYO,organiserer ansatte i NAV og HELFO. I tillegg organiserer AYVO frilandstolker for døve og døvblinde. Organiserer på alle nivåer.

BFO befalets fellesorganisasjon er den desidert største tjenestemannsorganisasjonen for befal i forsvaret.

BIBLIOTEKARFORBUNDET Er et fagforbund for bibliotekarer både i offentlig og privat sektor.

DET NORSKE MASKINISTFORBUND organiserer maskinister og annet teknisk personell i utenriks- og innenriksfart, samt landbasert virksomhet.

FARMASIFORBUNDET organiserer hovedsaklig apotekteknikere, som er den største yrkesgruppa innen apotekene.

FINANSFORBUNDET er et fagforbund for ansatte i i finans og IT og er det største forbundet i finansnæringen.

KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND organiserer fengselsbetjenter, verksbetjenter, miljøterapeuter og administrativt personell.

LÆRERNES YRKESFORBUND organiserer personale innen undervisning og andre stillinger i skoleverket. LY organiserer faglærere og annet personell innenfor grunn-, videregående.

NEGOTIA En sammenslåing av tidligere NOFU og Kommunikasjonsforbundet. Organiserer ansatte innen kontor, administrasjon, IKT, salg, service, regnskap, samt arbeidsledere og tekniske funksjonærer.

NORGES POLITILEDERLAG NPL, er en organisasjon for ledere i politi- og lennsmannsetaten.

NORSK TOLLERFORBUND en organisasjon for ansatte i Tollvesenet.

PARAT ble etablert etter en fusjon mellom 2fo (Flerfaglig Felles Organisasjon) og PRIFO ( Privatansattes Fellesorganisasjon), Parat organiserer innen alle sektorer i arbeidslivet.

PERSONELLFORBUNDET er en organisasjon med bred erfaring i virksomheten Forsvaret. Organiserer alle grupper sivile, vervede og lærlinger i Forsvaret, samt tilsatte ved forsvarsrelaterte virksomheter.

SAFE ble opprettet av tillitsvalgte innenfor olje- og gassindustrien sammen med Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS). SAFE er en konsekvens av utviklingen innen energisektoren.

SKATTEETATENS LANDSFORBUND Skl, organiserer tilsatte innenfor alle grupper og på alle nivåer i Skatteetaten.

SKOLELEDERFORBUNDET de fleste medlemmmene tilhørere det kommunale tariffområdet og har majoriteten av sine medlemmer i grunnskolen og i videregående opplæring. Den eneste organisasjonen som bare organiserer skoleledere.

STAFO er en paraplyorganisasjon for selvstendige medlemsorganisasjoner, hovedsaklig i offentlig tilknyttede virksomheter.

YRKESTRAFIKKFORBUNDET YTF organiserer ansatte i bedrifter som utfører transport av personer og/eller gods.


Kilde:

  • organisasjoneneArtikkelen er skrevet av: Irene Torstenson (IT)