Festeveien

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Festeveien er en meget lang vei som går fra Dyreveien ved nr. 113 sørvestover, krysser jernbanelinja fra 1879 og fortsetter sørover med mange avstikkere, særlig ned mot fjorden. Den bratte, østligste delen kalles gjerne Festekleiva. Veien har navn etter Nordre Fæste ved jernbaneovergangen, Mellom Fæste og Søndre Fæste., merk skrivemåten.

Veien deler seg i to hovedgrener ved gården Mellem Feste. Den ene fortsetter sørover til gården Strandbakken og starten på Tirsdagsløypa i Husebyskogen, den andre dreier østover, opp til gården Dyre Søndre.

I følge professor Rygh har gårdsnavnet Fæste en spektakulær betydning: "Steinen man har gjemt verdisaker under". I 1890-årene ble ble en rekke ferieeiendommer utskilt fra hovedbølet Fæste Nordre. Dermed ble Festelandet Rygges første feriested. Maleren Hans Gude (1825 - 1903) hadde flere sommeropphold på Fæste i 1870-årene , der han malte en rekke nasjonalromantiske landskapsbilder.

Fæste Nordre ble brannherjet to ganger i 1970-årene, av de opprinnelige bygningene er det kun et lite stabbur tilbake. Eier av Fæste Nordre er Per Christian Fæste. Fæste Søndre ble utskilt fra hovedbølet i 1847, eies i dag av Leif Norum.


Kilde: Veinavnene i Rygge. (Arnulf Johannessen, 2018)


Artikkelen er skrevet av: Jørgen Ludvigsen (JL)