Filadelfia

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Pinsemenigheten Filadelfia holder til i Klostergata 1 (det grå huset på høyre side). Fotograf: Bjørn Wisth, 2012.

Filadelfia, Dronningens gate 23 i Moss.

I 1929 kom pinsemenighetens vekkelse til Moss, til tross for motstand gjennom avisene. I mange år leide menigheten lokaler, men i 1969 innviet den sitt nye lokale i Klostergaten 1. Her var Filadelfiamenighetens møtevirksomhet fra 1969 til 2009. Men med økte aktiviteter ble lokalene for små, og nå holdes alle møtene i den tidligere Menighetssalen i Dronningens gate 23. Klostergaten 1 er nå bygget om til leiligheter for vanskeligstilte på boligmarkedet. Foreningen Klostergården Bosenter ble etablert. Filadelfia eier og drifter fortsatt eiendommen, mens kommunen velger ut hvem som skal få bo der.

Filadelfia i Moss er en del av den norske Pinsebevegelsen og en del av den internasjonale Pinsefamilien.

Menigheten drev gjennom flere år arbeid blant byens vanskeligstilte, med matutdeling og åpen kafe hvor spesielt personer med rusproblemer har fått mat og en hjelpende hånd. Den holder til i bakgården i Klostergt 1. Dette arbeidet er nå overtatt av en selvstendig gruppe, under navnet Kontaktkafeen. Flere har fått hjelp til rehabilitering ved bl. annet Evangeliesenteret.


Kilde:

  • Menighetens hjemmeside
  • Moss AvisSkrevet av Elisabeth Vogt (EV)