Fjordveien

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Funkishus i Fjordveien. Foto: JK
Fjordveien har fått et fint sykkelfelt. Foto: JK

Fjordveien ble anlagt i 1938 og hører til bydel Sentrum/Melløs. Den eldste delen, fra Kransen sørover til Teglverksveien, het tidligere Nygaten. Navnet Fjordveien ble bestemt i 1939, da veien også ble forlenget frem til Fleischers gate. Veien går derfra sørøstover opp til Dyreveien. Samtidig med at veien ble forlenget ble det utparsellert boligtomter. Utbyggingen av området fikk et ensartet, typisk funkispreg, med kubiske bolighus i to etasjer med lavt valmet tak, de fleste i tre. Ingen av husene er like, men de ligner hverandre. Boligtypen fikk navnet "byggmesterfunkis". Husene i den eldste delen av Fjordveien ble revet i 2019 samtidig med Nyquistbyen som en forberedelse til byggingen av ny jernbanestasjon.

I 2020 viste trafikkanalyser at på en gjennomsnittlig hverdag trafikkerte 12.800 kjøretøyer på denne veien.

Kilder:

  • Moss Avis
  • Kulturminneplanen for Moss.

---

JL og EV

Denne siden er sist redigert av JL 17. jan 2011 kl. 20:04 (UTC)