Forenede Blikemballagefabrikker AS

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Foblik i Moss fotografert cirka 1916-18. Fotokilde: Norsk Folkemuseum / Fotograf: Anders Beer Wilse
Melkefabrikken i Storgata. Postkortmotiv fra cirka 1920. Fotograf: Carl Normann
Fra melkefabrikk til boliger. Storgata 28 har huset ulike bedrifter (melkefabrikk, Foblik (Blikken), Noblikk). Nå (2014) består bygningen for det meste av boliger. I forgrunnen: Reinertgården fra 1858. etter grosserer og skipsreder Henrik Andreas Reinert (1832-1915). Fotograf: Bjørn Wisth
Tegning av A/S Østlandske Blikemballagefabrik som ble etablert i Storgata 28, i samme bygg som Moss melkefabrikk, et underbruk av Værne Klosters melkefabrikker. Kilde: "Fra Norges næringsveie i tekst og billeder", 1920.

Foblik het opprinnelig Østlandske Blikemballagefabrik da bedriften ble etablert i 1916 som et underbruk av Værne Klosters melkefabrikker. Bygningen i Storgata 28 ble bygget på med ekstra etasjer, og blikkemballasjefabrikken, ledet av Henry Becker-Eriksen, ble en viktig del av melkefabrikken. I 1929 ble blikkemballasjefabrikken i Moss slått sammen med Forenede Blikemballagefabriker, som igjen var en sammenslutning av Sandviken Blikvarefabrik og Oslo Blikemballagefabrik. Det nye navnet ble A/S Forenede Blikemballagefabrikker, ofte forkortet til Foblik - på folkemunne også kalt «Blekken». Bedriften leverte blikkbokser til bl.a. mossebedriften Aug. Thorne og Moss Preserving. I 1959 ble Foblik kjøpt opp av A/S Bergens Bliktrykkeri, Bergen (BBB), som var en del av Christiania Spigerverk-konsernet. Norske Blikkemballasjefabrikker AS (Noblikk) var nå, under ledelse av Per Valebjørg, etablert med avdelinger i Moss og Bergen.

Det store løftet ble umiddelbart startet opp i 1961, med første byggetrinn for nye produksjonslokaler og topp moderne produksjonsutstyr på Høyda. Produksjonen ble overflyttet fra sentrum etter hvert som bygningene på Høyda ble ferdig. Administrasjonen var den siste delen som flyttet fra Storgata 28 til Høyda i 1968.

I 1966 ble Bergensbedriften J.A. Sannem A/S fusjonert inn i Noblikk og det nye navnet ble da Noblikk-Sannem AS. Denne ble da Norges største blikkemballasjefabrikk med fabrikker både i Moss og Bergen, med til sammen 360 ansatte. Hovedkontoret forble i Moss. Produktspekteret vokste til metallemballasje for nesten alle sorter næringsmidler til emballasje for teknisk kjemiske produkter. Ikke bare for det norske markedet, firmaet hadde kunder over hele verden.

Mot slutten av 1960-årene ble en egen fabrikk for produksjon av formblåste plastflasker for såpe og mat opprettet i Moss, etter hvert utvidet til store og små kanner for husholdnings- og tekniske produkter for farlig gods.

I 1991 ble hele fabrikken solgt til Skanem (tidligere Stavanger blikktrykkeri). Alt fra Bergen ble flyttet til Stavanger. Deretter ble virksomheten solgt - i flere runder - til virksomheter i Danmark og Sverige. Plastvirksomheten ble solgt til dagens Promens på Kambo.

Se også: Skanem


Kilder:

  • Pelle Valebjørg.
  • Jan Sannem
  • Ivar Ernø

Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)