Foss, Herman

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Henrik Herman Foss (1790-1853) Offiser og stortingsrepresentant.

Herman Foss var født i Bergen og utdannet seg til artillerioffiser i København. I 1810 hadde han kommandoen over et strandbatteri på Langeland og slo tilbake flere fientlige angrep. Ble utnevnt til ridder av Dannebrog.

I 1813 ble han beordret til Bergen. Der var han lærer ved realskolen i 10 år, men steg også i gradene som offiser. Kom til Moss i 1826 som stabskaptein i artilleriet. I 1830 flyttet han til Kristiania og steg etter hvert til oberstløytnant. Foss var stortingsrepresentant fra Bergen 1827 og 1828, fra Moss i 1830 og fra Kristiania i årene 1833, 1836-1837, 1839,1842 og 1845. I 1845 ble han den første stortingsrepresentant som ble "kallet" til kongens råd - regjeringen. Han ble statsråd for Marinedepartementet. På Stortinget var han en meget aktiv representant som president i Odelstinget og seinere medlem av Lagtinget pluss en rekke viktige komiteer.

Herman Foss blir sett på som en militærreformator. Han var det nasjonale landevernets far og den første politiker som krevde eget norsk flagg. Han arbeidet også med litteratur. Mest kjent er hans gjendiktning av Tegners «Fridtjofs Saga». Oversatte flere bøker av Sir Walter Scott. Skrev også diktet «Tidsnornerne». I tillegg til Dannebrogordenen ble han ridder av den svenske Svärdorden og kommandør av St. Olavs Orden på ordenens stiftelsesdag 21. august 1847.

I Moss bodde Herman Foss bare i årene 1826-1830.


Kilder:

  • Tallak Lindstøl: «Stortinget og Statsraadet 1814-1914», Kristiania 1914
  • Norsk biografisk leksikonArtikkelen er skrevet av: Per Edfeldt (PE)