Fuglevik naturreservat

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Fuglevik naturreservat er et av de minste verneområdene på Jeløy. Dette området er et lite tjern og en asksnelleskog på nordre Jeløy. Asksnelleskog er en svært sjelden skogtype både i Norge og Europa. Den spesielle snelletypen her har en ganske ru overflate. Derfor er den i tidligere tider blitt brukt til både gryteskrubb og sandpapir.

Vernevedtaket er gjort i 2009 med det formål å verne en vel utviklet ask- og snelleskog, samt et tjern med et artsrikt plante- og dyreliv.

Kilde: Gunnar Bjar, Fylkesmannnens miljøvernavdeling/Moss Historielag: Jeløyprosjektet
EL