Fylkesskolen

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Fylkesskolen lå der Rygge Museum har sine lokaler i dag. Foto: JK (2020)

Fylkesskolen, tidligere Amtsskolen, ble opprettet i Rygge i 1914 og ble nedlagt i 1953. Skolen ble en slags fortsettelsesskole for elever fra folkeskolen som ikke begynte på middelskolen. Til å begynne med var det ikke innkvarteringsmulighete, verken for lærere eller elever. Men et internat sto ferdig i 1918. Skolen skulle etter hvert få stor betydning for kulturlivet i kommunen.

Under krigen ble Fylkesskolen rekvirert av tyskerne sommeren 1943 for å brukes som leirsted for Arbeidstjenesten. Da flyplassen ble operativ, sikret tyskerne seg skolen til sitt bruk.

Fylkesskolen ble nedlagt i 1953.

Rygge kommune var tidlig ute med en obligatorisk framhaldsskole for dem som ikke fortsatte på realskolen i Moss. Framhaldsskolen foregikk i skolelokalene på Fylkesskolen frem til våren 1964, da ungdomsskolen ble obligatorisk.

Men det var fortsatt bruk for skolelokalene på Fylkesskolen. Det ble etablert en ungdomsklubb i gymnastikktilbygget. Huset ble bygget som Fylkesskole, men har også vært benyttet som ordinær grunnskole, da Rudolf Steinerskolen åpnet sin Euritmi-skole her.

Rygge Museum overtok bygningen i 1992. Hovedutstillingen sto ferdig i 1997, etter flere års arbeider.

Kilder:

  • Rygges historie III
  • Ryggiof VIII

---

EV