Gernergården

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Gernergården, postkortfoto fra 1930/40-tallet. Fotograf: ukjent
Gernergården i Moss med to lave sidefløyer er de gule bygningene på bildet. Fotograf: Bjørn Wisth, 2013.
Henrich Gerner (1780-1837).Bildekilde: Moss Bys Historie, bind 3 (Moss 1994)

Gernergården, Henrich Gerners gate 10, er en 2-etasjes murbygning i empirestil. Den eldre bebyggelsen på tomten gikk med under bybrannen i 1807, og eieren Henrich Gerner oppførte allerede året etterpå det nye huset. Bygningen har to lavere sidefløyer, en i forlengelse sydover langs gaten og en på tvers i tomtens nordkant. Den var byens største privatbolig.

Eiendommen var i Gernerfamiliens eie frem til 1895. Da kjøpte Moss Aktiebryggeri den v/ bryggerieier Alfred Konrad Rossing Heilmann. Huset var i denne familiens eie frem til 2019. Bygningen var lenge sentral i virksomheten til Moss Bryggeri, men etter at dette ble nedlagt, har bygningen rommet kontorer og boliger.

I den nordre sidefløyen var i nyere Moss Bryggerimuseum som tok vare på minner fra bryggeritiden. Inne på gårdsplassen, i tidligere lagerlokaler, hadde Momentum tilhold i flere år.

Hovedhuset ble bygget etter den store bybrannen 1807. På begge sider i linje med midtbygningen ligger to en-etasjes fløybygninger. Hovedporten var tidligere mellom søndre sidefløy og stallen, og ikke som nå nord for hovedbygningen. Hovedporten ble gjort bredere i 1950, da bryggeribilene skulle ha plass til å passere. I 1892 la Gerner ned brenneriet og startet i stedet ”Gerners Gjær- og Spritfabrikk”. Alfred Heilmann kjøpte Gernergården i 1922 og ominnredet til et nytt bryggeri i den gamle gjær- og spritfabrikken.

I 1807 - da bygningen brant, var det klesfabrikk og tobakksfabrikk der. Etter brannen bygde Gerner den nåværende to-etasjes murgården. Han startet også tobakksfabrikk og brennevinsbrenneri i gården. I 1900-folketellingen beskrives eiendommen som en to-etasjes bygning med tre leiligheter. Det var også verksted, kontorer, stallbygning og portnerbolig. I 1903 ble det innredet fabrikk i vestre fløybygning. I 1910 ble det laget ny inngang til fabrikken fra Henrich Gerners gate. I 1914 ble det anlagt varmtvannsanlegg i konsul Gerners kontor- og privatbolig.

I 1920 ble eiendommen solgt fra De norske Gjær- og Spritfabrikker til Alfred Heilmann. Salget omfattet også H.Gerners gt 8 og 9. Moss margarinfabrikk leide lokaler. I 1923 innredet Alfred Heilmann bryggerhus for Moss Bryggeri i lokalene etter gjærfabrikken og bygget portåpning mellom H. Gerners gt. 8 og 10. I årene fremover ble huset jevnlig modernisert.

Carl Alfred Heilmann overtok bryggeriet i 1950. Da ble innkjørselen fra H. Gerners gate utvidet. Det kom tilbygg på en etasje for mineralvannfabrikken. 1955 - kom et tilbygg – tapperi og lagerlokale i to etasjer. Samme år ble H. Gerners gt 8 og 10 slått sammen til en matrikkel.

I 1976 ble nytt øltankhus bygget i tegl. Det gamle ølutsalget ble advokatkontor. En ny publikumsinngang for "Momentum" kunsthall fra Henrich Gernersgate ble laget sommeren 2009. Bryggeriutsalget var sist i bruk år 1984.

I 2018 ble Gernergården solgt til Fauna Eiendom AS v/ Rasmus Os. De kjøpte også Henrich Gerers gate 12 (House of Foundation), og den tidligere kunsthallen til Momentum. Selskapet vil utvikle boliger og småindustri på eiendommene.

Gernergården ble fredet i 1923 og blir omsorgsfullt tatt vare på av eieren.


Kilder:

  • Moss Bryggeri
  • Karin Behn Skjævestad: Henrich Gerners gate
  • Moss Historielags Kulturminner
  • Trine-Lise HeilmannEL og EV