Gjølberg, Ole

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Ole Gjølberg (1949 - ) vokste opp på Gate gård i Rygge, der han fortsatt bor. Han tok eksamen ved Moss Gymnas (nå: Kirkeparken vgs.) i 1968 og ble siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen i 1972. I 1981 tok han doktorgraden i økonomi samme sted, på en avhandling om norsk skipsfarts økonomi 1860 - 1914.

Gjølberg var professor i foretaksøkonomi ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) på Ås fra 1994 fram til pensjonsalder i 2019. Han underviste også på NHH. Han har publisert en rekke artikler innen finans- og energimarkedsanalyser. Han har også spilt en sentral rolle i utredningsarbeidet knyttet til etisk forvaltning av Oljefondet (SPU).

Ole Gjølberg har hatt sentrale verv i Norges forskningsråd og Universitets- og Høyskolerådet. Han har sittet i flere perioder i kommunestyret i Rygge, først for SV, senere for Arbeiderpartiet.

I perioden 1987-95 var han hovedredaktør for Beta, Tidsskrift for bedriftsøkonomi, som utgis av Universitetsforlaget. Han har vært styreleder i Rygge Mølle og Handelsforretning siden 1989.

Gjølberg har skrevet flere lokalhistoriske artikler om Rygge. Som pensjonist har han engasjert seg i reorganiseringen av Lageret Pub på Halmstad og ny produksjon av ost ved Rygge Meieris gamle lokaler.


Kilder:

  • Wikipedias artikkel om O.G.
  • Ryggiof XI (2019)

Skrevet av Jørgen Ludvigsen (JL)