Grimsrød gård

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Grimsrød gård på Jeløy. Foto: Bjørn Wisth, 2013.
Grimsrød gård slik eiendommen var på begynnelsen av 1900-tallet. Fotokilde: "Moss som den var", Jørgen H. Vogt. Fotograf: ukjent

Grimsrød gård, Torgny Segerstedts vei 1 på Jeløy i Moss var bispegods i 1396 og krongods etter reformasjonen, og postgård i et par hundre år. Tidligere ble formen Grimserud brukt. Til Grimsrød hørte også et godt laksefiske i Værla.

Maleren Edvard Munch leide Grimsrød gård i fire år fra 1913 og bodde her om sommeren. Her malte han blant annet de store dekorasjonene til Universitetets Aula i Oslo; Solen, Alma Mater og Historien.

Moss kommune kjøpte en del av jordene i 1916. Etter hvert som gårdsbruket ble redusert, ble jordene omdisponert til byggetomter for eneboliger i flere omganger. Da den siste eieren av Grimsrød gård, Kjell Waalmann Gabrielsen, døde, ble det funnet 21 kilo gullbarrer, 150 diamanter og 820.000 kroner i kontanter i huset. Verdiene var testamentert til Frelsesarmeen, Moss Kreftforening og Jeløy Kurbad.

I 1998 ble hovedbygningen på Grimsrød bygget om til 13 leiligheter, 11 i hovedbygningen og to i garasjebygningen.

Grimsrød gård er meget gammel, den var krongods helt opp til 1700 tallet. I 1743 ble gården solgt til brødrene Lars og Jochum Olsen og Andrew Chrystie. I 1790 ble den betegnet som en ”Lystgård” tross den var ”hel – gård” og et par hundre år gammel. Den tilhørte på denne tiden konferentsråd og amtmann Lachmann. Senere justitsråd Scheel og Magnus Tyrholm.

Tyrholm kostet mye på den herskapelige hovedbygningen og hagen, og han plantet alleer. I hans velmaktsdager var det stor selskapelighet på Grimsrød. I 1826 gikk Tyrholm konkurs og måtte gå fra Grimsrød. Han endte sine dager i ensomhet på Carl Johans Hospital.

Consul David Chrystie jr. kjøpte gården og brøt opp store deler av Grimsrøds skog. Nybrottet ble senere utskilt som egen gård under navnet Frammnes. Til Grimsrød hørte både laksefiske og teglverk. Derav navnene ”Fiske” og ”Gropa”. David Chrystie drev teglverket på 1830 – 40 tallet.

Det eneste minnet som er igjen etter teglverket er navnet ”Gropa” ved Bråtengata. På slutten av 1800 tallet solgte Frk. Elisa Chrystie Grimsrød og de første boligtomtene ble utskilte. Ved forrige århundreskifte var Grimsrød sorenskrivergård. Sorenskriverne Holmboe og Hausmann har bodd på Grimsrød.

En tid var Grimsrød i Grete Olsens eie, og senere familien Askvik. Rundt 1930 kjøpte Alfred Heilmann, Sverre Lolland, Alfred Bengtson Berg og Einar Zimmerlund Grimsrød og opprettet Grimsrød eiendomsselskap. Etter en tid ble Berg og Zimmerlund løst ut av eiendomsselskapet av Heilmann og Lolland. Store deler av jordbrukseiendommen ble utparsellert til boligtomter. Men helt fram til 1950 tallet var det jordbruk på Grimsrød. Låvebygningen ble revet i 1950 årene. Kjell Gabrielsen overtok Grimsrød gård med cirka 10 mål tomt i 1939. Gabrielsen døde i 1993, han hadde testamentert Grimsrød gård til Jeløy kurbad, som solgte gården i 1995.

Kilder:

  • Ragnar Hagen
  • Fredrik Th. Bolin
  • Paul Nordberg
  • Moss Historielag v/ kultuminnegruppa.
  • Vidar Østbye

(EV)