Gundersen, Arve Tomt

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Arve Tomt Gundersen, født i 1968, har en pedagogisk bakgrunn og har dedikert mye av sin karriere til utdanningssektoren. I dag fokuserer han utelukkende på lokalhistorie i ulike sammenhenger. Gundersen har en allsidig tilnærming til sitt arbeid, og hans roller inkluderer foredragsholder, forfatter, historieformidler, konsulent og arkivar, blant annet.

Han engasjerer seg spesielt i barnetrinnet ved Mosseskolene og leder prosjektet "Mossehistorien". Dette prosjektet har en tilhørende nettside (www.mossehistorien.no), samt tilstedeværelse på Instagram og to Facebookgrupper. På disse plattformene deler Gundersen varierte innlegg, med dypere historisk innsikt på Facebook og nettsiden knyttet til Mossehistorien. Den andre Facebook-siden, "Moss i gamle dager", og Instagram inneholder hovedsakelig gamle bilder med enkel tekst.

I tillegg til formidling og digital tilstedeværelse, dokumenterer Gundersen aktivt lokalhistoriske funn, digitaliserer materiale og gjør det søkbart i sitt eget arkiv. Han har en omfattende samling av fotografier og postkort fra det gamle Moss. Gundersen tar for seg hele bredden av lokalhistorie og har ingen begrensninger på temaene han utforsker.

Videre er han aktiv i Moss Historielag, der han bidrar til arbeidet, spesielt innenfor foto- og kulturminnegruppen.

Kilde:

  • Arve Tomt Gundersen

EV