Halmstad

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Halvfet tittel til bildeteksten som skal inn her. Foto: Jan Kronberg (2020)
Halvfet tittel til bildeteksten som skal inn her. Foto: Jan Kronberg (2020)

Halmstad i Rygge I Moss er et tettsted som ligger ved E6, ca 10 km fra Moss sentrum og ca 20 km fra Fredrikstad og Sarpsborg. Kommunedelen har barneskole og idrettshall og mange nærbutikker. Rygge jernbanestasjon med Intercity-stopp ligger midt i Halmstad. Halmstad er blitt tett utbygget med boliger de siste årene og har nå over 4500 innbyggere i skolekretsen.

Plassen Halmstad er nevnt i 1753 som en husmannsplass under Huggenes. Navnet kan komme av "Holms sted". Plassen ble utskilt til egen gård i 1787. Jorden var skrinn, og gården skiftet eiere ofte. Tettstedet utviklet seg sakte, men fikk mer fart da jernbanestasjonen kom, og senere da Lille-Rygge ble etablert som flyplass under krigen og ikke minst da Rygge hovedflyplass ble etablert midt på 1950-tallet. Tettstedet Halmstad ligger i dag på grunnen til de gamle gårdene Rør, Gate, Vold, Gipsen, Huggenes, Utne, Eskelund og Gon.

De første byggetomtene ble utskilt fra gården Halmstad, som derfor ga tettstedet navn. Denne gården er ikke så gammel at den ansees som en -stad(ir) gård. Plassen ble trolig oppkalt etter den svenske byen med samme navn. Navneforskeren Tom Schmidt mener at stedsnavnet ble gitt kort tid etter slaget ved Halmstad i 1676. I skriftlige kilder er Halmstad i Rygge kjent fra 1723. Halmstad var husmannsplass under gården Hoggenes frem til den ble skilt ut i 1787.

Da det på 1950-tallet ble kjent at den nye flyplassen skulle ligge på Ryggeraet, sikret kommunen seg mange boligtomter på Halmstad. De første 94 leilighetene ble bygget 1955-56. Så fulgte nye etter. I tillegg ble det bygget mange eneboliger.

Halvfet tittel til bildeteksten som skal inn her. Foto: Jan Kronberg (2020)Kilder:

  • Rygges historie I og III
  • Mosseregionens Næringsutvikling
  • Wikipedia

--- EV