Hanssen-Bauer, Valentin

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Valentin Arnulf Hanssen-Bauer (1889-1984) Sogneprest og prost. Hanssen-Bauer var fra Holla og tok teologisk embedseksamen i 1916. Han var sjømannsprest i Hamburg og Philadelphia og sogneprest på Hvaler.

Han kom til Moss som residerende kapellan i 1937 og ble sogneprest i årene 1939-1960. I 1954 ble han prost i Vestre Borgesyssel prosti. 1.pinsedag i 1942 steg Hanssen-Bauer opp på prekestolen i Moss kirke og oppfordret menigheten til å be for fengslede lærere og for biskop Berggrav som også var fengslet. Sognepresten ble anmeldt for dette, men han hadde Menighetsrådet med seg. De protesterte også og ble avsatt.

I St.Johanneslogen Sirius var Hanssen-Bauer Ordførende Mester i årene 1950-1961.

PE

Kilder: Moss Bys Historie bd.3 av Nils Johan Ringdal, Moss 1994 og Moss kirke gjennom 350 år, Moss 1961.