Hasle Vestre

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Hasle Vestre gård i Rygge Foto: JK
Hasle Vestre gård i Rygge Foto: JK

Hasle Vestre, gnr 183, bnr 1, eies av Kathrine og Roy Hasle og drives sammen med sønnen Andre.

Eldste generasjon Ole Kristian er fortsatt aktivt med i det daglige arbeidet, og etter at odelsjenta Olivia ble født i 2019, er det 4 generasjoner som bor og arbeider på gården. Gården har vært i familiens eie siden 1851 og ble i mange år drevet som en tradisjonell husdyrgård. På midten av 1960-tallet forsvant alle husdyra og driften ble spesialisert til ren planteproduksjon, hvor poteter var hovedproduksjonen. Denne opphørte brått i 1994 da det ble funnet aggressiv PCN (potetål) på nabogården Evje. Som en følge av leiejord og maskinsamarbeid ble dyrking av poteter forbudt og driften måtte legges om.

Etter å ha prøvd en rekke ulike vekster er det i dag ulike rotvekster som er hovedproduksjonen i tillegg til et par hundre tonn kål. Ved siden av å dyrke ulike beter og persillerot, er gården landets eneste kommersielle produsent av asiatiske vinterreddiker.

Det disponeres i dag ca 500 daa egen og leid jord, og etter flere år med vekst ble ny driftsbygning ferdigstilt i 2019 med moderne kjølelager og pakkeri.

Hasle Vestre ligger i Værne Kloster Landskapsvernområde. Dagens eiere er stolte av den måten jordbruk har vært drevet på av våre forfedre som har gjort området verneverdig, og denne arven blir tatt på største alvor i dagens drift.

Dyrka mark er en evighetsressurs i de rette hender, er et perspektiv man får når 4 generasjoner lever og virker sammen. Hasle Vestre ble ryddet under folkevandingstiden, ca 400 år etter vår tidsregning.


Kilder:

  • Roy HasleAS, JK