Helse- og sosialutvalget

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Helse- og sosialutvalget i Moss består av 9 medlemmer. Leder og nestleder velges av Bystyret. Blant utvalgets hovedarbeidsområder er sosialt tiltaksarbeid, forebyggende sosialarbeid, økonomiske ytelser etter sosialtjenesteloven, rusforebyggende arbeid, tiltak for flyktninger og asylsøkere, tiltak for eldre, funksjonshemmede og kronisk syke, fysio- og ergoterapitjenester, legetjenester, miljørettet helsevern og smittevern.


Kilde:

  • Fakta om Moss 2008-2010

Skrevet av Elisabeth Vogt (EV)