Hesteberget

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Hesteberget ligger vest for Tronvik på Jeløy i Moss. Her er en kanonstilling fra 1923. Den er bygget opp av grove steiner og sementstøp og har en diameter på 4 meter. Den ble laget for en luftvernskanon som forsvar mot luftballonger og luftskip. Den bygget til bruk for Festningsartilleriets rekruttskole med 7,5 cm plattformkanon M/1897 i 1923-24. Da det faste luftverns utdanning ble overført til Rauøy fort i 1930, var kanonposten på Hesteberget allerede stillet i bero, og i 1932 ble den nedlagt for godt.

Ett av fire stasjonære luftmålstativer og fire står der fortsatt. Derimot ble rester etter flere bygninger og installasjoner fjernet da Jeløy Radio ble etablert tidlig på 1930-tallet. Stillingen ble nedlagt i 1932 og var ikke bemannet i 1940 og derfor ikke med i kampene da Norge ble okkupert.

Kanonposten på Hesteberget er vernet etter plan- og bygningsloven på grunn av sin historiske betydning. Den har tidligere vært tilgriset med graffiti, men er nå vasket og rengjort. Flere steiner var også falt ut. Det er Drift, park og friluft i Moss kommune har sammen med frivillige entusiaster utbedret den gamle muren, og Sparebank 1-stiftelsen Østfold Akershus har bidratt med 50.000 kroner til prosjektet.

På forsommeren i 1923 sto luftvernkanonen klar til bruk på Hesteberget. Festningsartilleriet på Oscarsborg ved Drøbak flyttet sin øvingsvirksomhet til Jeløy. På fjellet noen hundre meter vestover, ble det også satt opp en standplass for fire tunge mitraljøser.

Valget om å flytte virksomheten til Jeløya var todelt. Oscarsborg festning hadde plassmangel, og mulighetene for å drive øvingsskyting mot luftmål ble ansett som svært utfordrende og uforsvarlig inne i den trange Oslofjorden. På Hesteberget derimot var det gode sikt- og skyteforhold ut over sjøen. I stillingen ble det satt opp en 7,5 cm hurtigskytende feltkanon montert på et plattformstativ.

Kanonens rekkevidde var 9500 meter, men på grunn av begrensninger i sikteinstrumenter og lyskastere var praktisk skyteavstand satt til 5000 meter. Kanonbrønnen ble bygget av stein. Men siden skytingen kun skulle fortas i en begrenset sektor, ble bare halvparten av stillingen bygget. Målene det skulle skytes mot var store ballonger, eller kurver som hang under disse. Men de gassfylte ballongene de fikk fra Oscarsborg var utsatt for lekkasje. Dette førte til at det måtte skytes mot sprengskyer fra granateksplosjoner.

I 1926 ble øvingsaktiviteten flyttet til et nytt skolesenter på Rauøy fort utenfor Fredrikstad og i 1932 ble luftvernstillingen på Hesteberget nedlagt for godt.

Hesteberget har i alle år vært en meget populær fiskeplass for folk som bruker kastesluk.


Kilder:

  • Erik Fundingsrud
  • Svein Bromander
  • Jeløykartet

---

EV