Hestehavna på Balke

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

350 meter sør for husene på Balke gård, i et beite som kalles Hestehavna, ligger et gravfelt med 6 hauger og 46 for det meste små, lave røyser og flate steinlegninger. Lengst mot nord er en gravhaug oppe på en forhøyning, derfra strekker feltet seg 180 meter sørover mot dyrket mark. Den største haugen er ca. 9 meter i diameter og 1 meter høy. Røyser og steinleggingen fra 3 til 10 meter. Noen av de siste har fotkjede. De største haugene er skadd, men de fleste røysene ser urørte ut.

50 meter sør for det gamle gruvehullet i krysset mellom gårdsveien til Balke og den vestre Larkollveien, 450 meter VNV for gården, like øst for Larkollveien: gravhaug i en forsenkning i skogen. Spor av fotkjede, diameter 10 meter.


Kilde:

  • Opstad, Lauritz: Rygge, Bind 2, Bygdehistorien i Rygge inntil 1800. Utgitt av Rygge Sparebank, 1997.


---

IT

---